» کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی «
تماس با ما
نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
تلفن :
موضوع :
پیغام :
کد امنیتی :